top of page

Valper

Det varierer fra år til år om det er anbefalte valpekull i Norge. Ta kontakt med raseformidler Erland Wolff på e-post erlandwolff@icloud.com for informasjon. Ta gjerne kontakt med Erland angående omplassering også.

Planlegger du valpekull? Ta kontakt med Erland slik at vi kan få annonsert kullet og videreformidlet kontakt til aktuelle valpekjøpere.

Vi har utarbeidet noen avlskriterier som vi mener det er viktig at oppfylles før man vurderer valpekull på egen hund (kortversjon):

  • Hunden skal være registrert i Norsk Kennel Klub (eller tilsvarende organisasjon i utlandet)

  • Hunden må være frisk og fri for HD (A eller B)

  • Hunden må ha godt gemytt

  • Hunden må ha minimum 2 x Very Good på utstilling

  • Hunden bør være premiert på jaktprøve eller sporprøve

Fullstendig versjon av avlskriteriene finnes her. Se også siden som heter Avl og helse.

Her finner du en oversikt over godkjente avlshunder

Valpekull anbefalt av klubben blir annonsert under.

Av og til er det vizslaer som må finne seg nytt hjem, de vil også blir annonsert under.

Importere fra utlandet?

Bortsett fra fra Sverige, er det er ikke lenger mulig å ta inn valper som er under 3 måneder gamle. Det er fordi de må være rabiesvaksinert før de kommer til Norge og den kan de først få når de har fyllt 3 måneder (deretter ventetid på 3 uker før valpen kan reise).

- Her kan du se om det finnes kull i Sverige.

- Her kan du se om det finnes kull i Danmark.

Det er Mattilsynet som har kontroll med levende dyr som innføres til Norge. Sjekk deres sider for oppdatert informasjon.

Hvis du importerer fra utlandet, må du huske å omregistrere hunden din til Norsk Kennel Klub (NKK). Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register før de deltar på utstilling/prøve, brukes i avl og HD-/AA-røntges.

bottom of page