top of page

Avl og helse

Avlsråd i UVN er Lillian Brendløkken. Hun kan kontaktes på e-post lillian.vizsla@gmail.com.

Dokumenter

 

Godkjente avlshunder

For å komme med på denne listen, må hunden oppfylle klubbens avlskriterier, se Retningslinjer for godkjente avlshunder. 

Egenerklæringsskjema MÅ fylles ut. Det sendes automatisk til vår avlsråd Lillian Brendløkken. Hun kan også kontaktes på e-post lillian.vizsla@gmail.com.

 

Hannhunder

SE32850/2019 - Lovizsla Edward

NO30818/22 – Bjerkeskogens Cinnamon Snorre

NO51201/19 - Castor

NO33373/15 - Speldraget's G-Lupi

Tisper

NO043365/19 - Buffy
NO51209/19 - Bellatrix

SE24787/2018 - Madarasz Vita

SE50089/2019 - Your Choice Tukan's Suffix

JR70665MVO - Zöldmali Norma - strihår

Tidligere godkjente tisper (men nå for gamle/nådd max antall avkom):

RKF5137973 - Zena

FI24674/14 – Ruka-Ahon Inari

RKF4154975 - Erin Brokovich Boglarca

NO46176/11 - Speldraget's E-Magdalone

 

Utenlandske hunder:

Oversikt over avlsgodkjente hannhunder i Sverige

Oversikt over avlsgodkjente hannhunder i Danmark (her skiller de mellom de som er og de som ikke er premiert på jaktprøve)

bottom of page