top of page

Klubben

Ungarsk Vizsla i Norge, forkortet UVN, er offisell raseklubb for de to rasene ungarsk vizsla korthår og ungarsk vizsla strihår.

Historikk

Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) ble stiftet 25. september 2005, er medlem i Norsk Kennel Klub og har 163 medlemmer per januar 2022.

UVN er en landsdekkende klubb som har som formål å fremme de to vizslarasene. Vi er en aktiv og sosial klubb med mange engasjerte medlemmer og har aktiviteter og arrangementer gjennom året.

Vizslaen ble innført til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Det har primært vært korthår vizsla i Norge, men nå finnes det rundt 10 strihår vizsla i landet. Korthåret vizsla er også fremdeles lite utbredt i Norge - vi regner med at det er mellom 150 og 200.

Klubben arbeider bevisst for å utvikle rasenes jaktegenskaper samtidig som dens enestående sosiale ferdigheter, gode helse og gemytt bevares.

Eksemplarer av rasene har de senere årene gjort seg bemerket på både lavlands-, skogsfugl- og høyfjellsprøver, apportprøver, blodsporprøver og på utstilling.

 

Styrets medlemmer fra og med årsmøtet 10. juni 2023:

  • Sissel Jerve, leder - sjerve@gmail.com 

  • Frøydis Røtter, nestleder

  • Hilde Wauger, kasserer

  • Ian Gjertz, styremedlem

  • Lillian Brendløkken, styremedlem og avlsråd

  • Sonja Bielefeldt, styremedlem og medlem i jaktkomiteen

  • Erland Wolff, varamedlem og valpeformidler

  • Natalie Røed, varamedlem

 

Klubbens komitéer:

Avl og helse: avlsråd Lillian Brendløkken, lillian.vizsla@gmail.com

Jakt: - Beate Eikesæth, beikesa@online.no og Sonja Bielefeldt bielefeldt.sonja@gmail.com

Valgkomité: Maike Bjørge maike.bjoerge@gmail.com

Redaksjon - VizslaUlet, klubbens medlemsblad: Ian Gjertz, VizslaUlet@gmail.com, hjemmeside: Sissel Jerve

 

Rasekontakt (valpeformidler):

Erland Wolff, erlandwolff@icloud.com

 

Klubbens kontaktadresse er klubbens leder:

Ungarsk Vizsla i Norge

v/Sissel Jerve

Olav Nygards veg 215

0688 Oslo

 

Henvendelser kan også sendes per e-post til sjerve@gmail.com

UVN_Logo_Web_RGB.jpg
bottom of page