top of page

Bli medlem

UVN er en landsdekkende klubb som har som formål å fremme de to vizslarasene. Vi er en aktiv og sosial klubb med mange engasjerte medlemmer og har aktiviteter og arrangementer gjennom året.

Vårt medlemsblad Vizsla Ulet kommer ut to ganger i året.

Medlemskontingenten for 2023 er 200,- kroner for hovedmedlemmer og 50,- kroner for familiemedlemmer.

Innbetalingsblanketter blir sendt ut fra Norsk Kennel Klub (NKK) eller du kan betale direkte på nett hos NKK.

En grunnavgift til NKK, 313,- kroner i 2023, kommer i tillegg for hovedmedlemmene. Grunnavgiften dekker blant annet Hundesport (som alle medlemmer får tilsendt i posten) og andre medlemsfordeler som du får som medlem i UVN - les mer hos NKK.

For å registrere deg som medlem med hovedmedlemskap melder du deg inn ved å registere deg på nettsidene til NKK. Velg Ungarsk Vizsla i Norge som klubb under registreringen. På NKKs nettsider kan du også oppdatere og vedlikeholde dine medlemskap i alle NKK-tilknyttede hundeklubber. For å endre e-postadresse og annet, så må du gå inn på "Min side" hos NKK (vi får ikke endret for deg).

Tegning av familiemedlemskap krever at ett av familiemedlemmene er registrert som hovedmedlem. Send en e-post til sjerve@gmail.com for å melde inn personer med familiemedlemskap. Gi beskjed om hvem som er hovedmedlem og oppgi navn, adresse, epostadresse, fødselsdato og mobilnr til den/de som skal ha familiemedlemskap.

bottom of page