top of page

Aktiviteter

Vi har flere ulike aktiviteter gjennom året. Oversikten for 2023 finner du her. Det viktigste arrangementet vårt er Vizslatreffet som arrangeres en helg i mai eller juni hvert år. 

I 2023 har vi blant annet planer om blodsporkurs, appportprøvekurs, lavlandstrening i Sverige og rallylydighetskurs for våre medlemmer. Det blir som vanlig noen treninger ved Tyritun Fuglehundsenter

Det vil også bli arrangert uformelle treff og treninger gjennom året. Følg med her på nettsiden og på Facebook-siden vår for nærmere informasjon.

Styremøter arrangeres cirka en gang annenhver måned og ellers etter behov (bortsett fra i juli og august). Alle medlemmene er velkomne til å komme med innspill til disse. Se klubbsiden for kontaktinformasjon til styret.

Terminfestede prøver og utstillinger finner du hos Norsk kennel klub:

bottom of page