top of page

Avlskriterier

Retningslinjer for godkjente avlshunder
Avlshundliste opprettes over norskeide vizslaer som oppfyller UVNs fastsatte avlskriterier. Oversikten over hundene finner du her. At en hund er med på listen innebærer ikke at en parring med denne hunden automatisk blir anbefalt av klubben.


Avlskriterier Ungarsk Vizsla i Norge (UVN)
Ungarsk vizsla er en liten i rase i Norge. Med en så liten populasjon er det viktig ikke å begrense genutvalget for mye ved å avle ensidig på enkelte dyr. Derfor vil vi ikke stille for strenge krav til hundene som brukes i avl. Det må unngås å avle på hunder med uønskede egenskaper eller sykdommer. Vi vil oppfordrer til å søke utenfor Norge etter hannhund til parring eller ved kjøp av valp. På den måten får vi øket det genetiske grunnlaget for rasen i Norge. Klubben fokuserer på helse, gemytt, eksteriør, bruksegenskaper og spredning av genmaterialet.


Følgende kriterier er satt for at hunden skal bli anbefalt som avlstispe/-hannhund av klubben:


Generelt

  • Hunden må være registrert i Norsk Kennel Klub (NKK) eller tilsvarende organisasjon i hundens hjemland (dersom hunden ikke er norskregistrert)

  • Hunden må være ID-merket (mikrochip eller øretatovering).

Helse

  • Hunden skal være frisk og velfungerende både mentalt og fysisk.

  • Hunden må være HD-røntget hos veterinær og avlest hos anerkjent avlesningsorganisasjon, med resultat A eller B (fri for hofteleddsdysplasi). For utenlandske hunder som ikke er registrert i Norsk Kennel Klub, må kopi av resultatet sendes inn til UVN.

Anbefalinger
Det anbefales å øyelyse og å røntge for albueleddsdysplasi (AD) på avlsdyr. AD-røntgen kan gjøres
samtidig som HD røntgen.
I tillegg vil vi anbefale å teste for langhårsgen, dette gjøres ved hjelp av en DNA-test.

 Det anbefales også å teste strihårede vizslaer for HUU (Hyperurikosuri). Dette gjøres også ved
hjelp av DNA-test.


Gemytt

  • Hunden skal ha et normalt godt gemytt, uten anmerkninger på dette fra utstilling eller prøve.

Eksteriør

  • Hunden må ha minst 2 x Very Good på utstilling for 2 forskjellige dommere. Et av resultatene må være oppnådd etter at hunden har fyllt to år.

Bruksegenskaper

  • Hunden bør være premiert på jakt- eller sporprøve.

 

Antall parringer

  • Hunden må ikke ha mer enn 15 levende avkom i de nordiske landene.

For å få en hund anbefalt som avlshund, må det fylles ut en egenerklæring om hundens helsestatus og andre opplysninger. Skjemaet som fylles ut på nettsiden sendes automatisk til klubbens avlsråd Lillian Brendløkken.

Dersom begge partene er kvalifisert etter disse kravene kan parringen bli anbefalt av UVN.

 

Oppdatert november 2022

bottom of page