top of page

Ungarsk Vizsla i Norge, forkortet UVN, er offisell raseklubb for de to rasene ungarsk vizsla korthår og ungarsk vizsla strihår.  Vi er medlem i Norsk Kennel Klub og er en landsdekkende klubb som har som formål å fremme de to vizslarasene i Norge. Vi er en aktiv og sosial klubb med mange engasjerte medlemmer og har aktiviteter og arrangementer gjennom året.

bottom of page