top of page

Reiseutjevningsmidler

Reiseutjevningsmidler/støtte til deltagelse på klubbens årlige samling for langveisfarende medlemmer. 

UVN har som mål å få med seg flest mulig av klubbens medlemmer på det årlige vizslatreffet og spesialutstillingen som avholdes i forbindelse med samlingen. 
Klubben setter av en pott i budsjettet til dette, som avhenger av klubbens økonomi fra år til år. 

Eksempel: budsjett for 2023: 8000,-


Medlemmer som bor lenger unna treffsted enn 35 mil kan søke om støtte til reise etter endt arrangement. Det er ingen automatikk i at alle får maksbeløp, da potten eventuelt deles broderlig dersom det er mange som søker om støtte. 
Klubben dekker inntil 800,- kr til reise per medlem. 
Søknaden behandles etter endt arrangement og dokumentasjon på reisekostnader kreves (flybiletter, bensin kvitteringer eller lignende). Sendes til kasserer Hilde Wauger på e-post hilde.wauger(at)gmail.com

Vi håper med dette at vi får med oss flere på årets vizslahøydepunkt.  ☺

bottom of page