top of page

Kriterier for Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge

Klubben ønsker å fremme rasen på flere felt og har satt opp en del kriterier for å kåre årets hunder i
regi av Ungarsk Vizsla i Norge (UVN). Dette er en uoffisiell kåring og titlene gjelder for Ungarsk Vizsla i
Norge.

Eier av hunden må være medlem av Ungarsk Vizsla i Norge og hund og eier må være bosatt i Norge.

Alle prøve/utstillingsresultater skal være oppnådd på norske terminfestede prøver. For kåring av
årets jakthund gjelder også premieringer oppnådd på jaktprøver i andre nordiske land, dersom ingen
har blitt premiert i Norge.

Følgende hunder blir kåret/titler blir gitt:

Årets Jakthund UK:
Poengene samles fra jaktprøver.
Premiering på samlekombinert gir poeng
Hunden må ha tatt premie på jaktprøve for å oppnå tittelen

Årets Jakthund AK:
Poengene samles fra jaktprøver.
Premiering på samlekombinert gir poeng
Hunden må ha tatt premie på jaktprøve for å oppnå tittelen

Årets Apporthund UK:
Poengene samles fra apportprøver

Årets Apporthund AK:
Poengene samles fra apportprøver

Årets Utstillingshund:
Poengene samles fra utstillinger

Årets Viltsporhund:
Poengene samles fra vilt-(blod) og fersksporprøver
Poengene kan samles fra ordinære og bevegelige prøver

Hederspris
For hunder som utmerker seg på særegent vis

Nedenfor følger poengtabellen

Årets Jakthund UK/AK:
Den hund som samler flest poeng i henhold til nednevnte poengskala innenfor et kalenderår på
jaktprøver i Norge (Norden), tildeles tittelen ÅRETS JAKTHUND UK og ÅRETS JAKHUND AK.
Jaktprøve UK/AK:
1. UK/AK = 40 p.
2. UK/AK = 30 p.
3. UK/AK = 15 p.
Tildelt ÆP på skog = + 45 p.

Fullkombinert:
1. AK = 85 p.
2. AK = 40 p.
3. AK = 20 p.

Samlekombinert:
1. UK/AK= 60 p.
2. UK/AK= 40 p.

3. UK/AK= 30 p.
Generelt:
En apportpremie gjelder kun sammen med en jaktprøvepremiering som resultat fra samlekombinert.
Den kan derfor kun brukes 1 gang. Dersom hunden skal oppnå flere samlekombinert premier må den
ha tilsvarende antall apportpremier som den har jaktprøvepremier. Dette gjelder både UK og AK.
1. Inntil 3 jakt-/apportprøver telles med.
2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt.
3. Høyeste poengsum på høyeste premie osv. Ved likhet gjelder neste punkt.
4. Ved likhet i premiegrad og poengsum vinner den yngste hund

Årets Apporthund UK/AK:
Den hund som samler flest poeng i henhold til nednevnte poengskala innenfor et kalenderår på
apportprøver i Norge, tildeles tittelen ÅRETS APPORTHUND UK og ÅRETS APPORTHUND AK.
1. Inntil 3 apportprøver telles med (før 2023  telte 5 apportprøver med)

2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt.
3. Høyeste poengsum på høyeste premier, ved likhet gjelder neste punkt.
4. Ved likhet i premiegrad og poengsum vinner den yngste hund

Årets Utstillingshund:
Den hund som samler flest poeng i henhold til nednevnte poengskala innenfor et kalenderår på
utstillinger i Norge, tildeles tittelen ÅRETS UTSTILLINGSHUND.
1. Inntil 5 utstillinger telles med
2. Den med høyest poengsum vinner
3. Ved lik poengsum vinner den yngste hund
Pr.Excellent CHK/VK/BK/AK/UK/JK - 20p
Pr. Very Good CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 10p
Pr.Good CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 5p
CK/Cert =+ 20p
CACIB/Res. CACIB = +20p

Jaktpremiert på fuglehundprøve i Norden inneværende år = +65p
Norsk vinner-tittel= +20p
Nordisk vinner-tittel= +30p

Årets Viltsporhund
Den hund som har samlet flest poeng i henhold til premieskalaen nedenfor innenfor et kalenderår på
viltsporprøver i Norge, tildeles tittelen ÅRETS VILTSPORHUND.
Poengskalaen gjelder både ved ordinære terminfestede og bevegelige prøver.


Viltsporprøver (blodsporprøver):

AK (åpen klasse):

1. premie = 30 poeng

2. premie = 20 poeng

3. premie = 10 poeng

 

EK (elite klasse):

90-100 poeng: 35 poeng

75-89 poeng: 25 poeng

60-74 poeng: 15 poeng

Fersksporprøver:
På disse prøvene deles det kun ut poeng;
10 poeng = 30 poeng
9 poeng = 30 poeng
8 poeng = 30 poeng
7 poeng = 20 poeng
6 poeng = 20 poeng
5 poeng = 20 poeng
4 poeng = 10 poeng
3 poeng = 10 poeng
2 poeng = 10 poeng

1. Inntil 3 sporprøver telles med
2. Den med høyest poengsum vinner
3. Ved lik poengsum vinner den yngste hund

Hederspris:
Kan deles ut til hunder som utmerker seg usedvanlig på ett eller flere områder.
Eksempler: oppnår en NM-tittel, utfører en heltedåd eller annet. Jury for denne er til en hver tid det
sittende styret.

bottom of page