top of page

Egenerklæringsskjema

Alle feltene merket med * må fylles ut. Vår alvsråd Lillian Brendløkken tar kontakt.

Er hunden HD-røntget?
Har foreldre eller søsken fått påvist HD?
Er hunden AD-røntget?
Er hunden øyelyst?
Last opp fil
Har hunden hatt kull før?

Hvis ja, spesifiser kull og avkom:

Takk for at du sendte inn!

bottom of page