Vizslabilder - fra treff m.m.

Du finner oss på Facebook

VizslaUlet - klubbens medlemsblad

 

Siste nytt

20. sep, 2019

Fra NKK: Alvorlig sykdom, arrangementer, påmeldingsavgifter og tiden som kommer

Tilbakebetaling av påmeldingsavgifter
Dogweb Arra vil neste uke være klar for å gjøre automatiserte tilbakebetalinger av påmeldingsavgift for avlyste arrangementer. Det vil komme egen epost med bruksanvisning for hvordan dette gjøres så snart det er klar til bruk for arrangører.

Det er viktig at alle som har innstilte/utsatte arrangementer – uavhengig av om dere skal tilbakebetale eller ikke – sender en epost med informasjon om hva dere velger å gjøre samt arrangementsID (UTID/ Ref.nr) til utstilling@nkk.no / jakt@nkk.no så snart beslutning er tatt.

Vi anbefaler at også dere som tidligere har meldt om avlysning av arrangementer 7-8 september sender en epost med info om dette for å sikre at vi får korrekt informasjon og korrekt avlysning av arrangementet i terminlisten i Arra.


Siste nytt
Så langt er anslagsvis 43 hunder med lignende symptomer døde.

Mattilsynets kartlegging viser sykdom hos nær 90 ulike hunderaser. Sykdom er registrert i alle landets fylker, dødsfall i 12 fylker. For mer informasjon, se www.nkk.no/alvorligsykdom


Mattilsynet opprettholder pr 20. september anbefalingen om å unngå nærkontakt mellom hunder, og å holde hunder i bånd.


Veterinærinstituttet har 20. september oppsummert status med en oversikt over funn i saken så langt. Undersøkelsene tyder på at "antall nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned". Informasjon om funn er oversendt Mattilsynet for videre vurdering.


Det er Mattilsynets oppgave å gi råd til publikum/hundeeiere. Vi har vært i kontakt med dem i dag, og fått bekreftet at de fortløpende vurderer sine råd til hundeeiere.


Hovedstyret vil vurdere vedtaket om innstilling av arrangementer inntil videre når Mattilsynet endrer sine offisielle råd til hundeeiere.


Det skrives en del i mediene om at enkelte aktører har fått egen godkjenning fra Mattilsynet til å åpne f.eks. hundehoteller og hundeskoler. Mattilsynet uttaler selv at de ikke gir slike særskilte «tillatelser», de henviser alle til de generelle rådene til hundeeiere.


NKKs nettsider med råd til hundeeiere, oppdrettere, arrangører og deltakere
Kanskje har dere alt sett det, men vi har utviklet nettsidene rundt sykdomssituasjonen noe denne uken.

Dere finner informasjon til ulike grupper på disse lenkene. Disse kan godt deles videre om dere tenker dette er hensiktsmessig. Innholdet utvikles fortløpende.


Hovedside: www.nkk.no/alvorligsykdom


Undersider:

www.nkk.no/sykdom-oppdretter

www.nkk.no/sykdom-arrangor

www.nkk.no/sykdom-deltaker

www.nkk.no/sykdom-hundeeier


NKK og kontakt med FCI og utenlandske kennelklubber
Vi har løpende kontakt med de nordiske kennelklubbene, FCI og en rekke kennelklubber utenfor Norden. FCI sender ut en rekke nyhetsbrev til sine medlemsland basert på vår informasjon.

Se informasjon på våre nettsider: https://www.nkk.no/aktuelt/kontakt-med-utlandet-article159855-985.html


Vi kommer med oppdatert informasjon fortløpende, og oppfordrer alle til å følge med på våre nettsider, som lenket til over.


Med vennlig hilsen


Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

6. aug, 2019

Programmet for Europeisk Vizsla Cup 2019 er klart

Du finner hele programmet på nettsidenen våre. Arrangementet foregår i Italia 6.-8. september.

6. aug, 2019

Flotte apportprøveresultater!

Tre vizslatisper kan smykke seg med 30-poengs pin etter apportprøver i juli; Fifi, Speldraget's G-Krispie og Speldraget's E-Multe. Gratulerer!
Se resultatsidene for detaljer.

30. jul, 2019

Valper født i slutten av juli

Tispen Halston Destiny (Csillag) fikk 10 valper med Olebjørks Hatodik Ferkó. Se valpesiden for mer informasjon. Begge hundene er godkjente avlshunder i UVN.

27. mai, 2019

Årets hunder 2018 hedret på Vizslatreffet

Prisene for Årets hunder ble delt ut til de av mottagerne som var tilstede under festmiddagen på treffet. Se nettsiden Årets hunder for oversikt!
Vi gratulerer med flotte resultater!

27. mai, 2019

Hunter best i rasen på spesialutstillingen!

Lillian Brendløkkens Røverhulen's Lord Excellent, bedre kjent som Hunter, ble best i rasen og Henning Olsvolds Lucie ble best i motsatt kjønn. Vi gratulerer!
Alle resultatene ligger på hjemmesidene våre.

21. mai, 2019

Halston Destiny aka Csillag ble best i rasen på Fellesutstillingen

Se alle resultatene på resutatsiden.

Klubbens kontaktinformasjon

Leder Beate Eikesæth, e-post beikesa@online.no

Webredaktør: Sissel Jerve, e-post sjerve@gmail.com

Du finner oss på Facebook