Vipps din støtte til NKK

Norsk Kennel Klub (NKK) sliter økonomisk etter hundesykdommen i 2019 og pandemien i 2020/2021 da svært mange prøver og utstillinger har blitt avlyst. Forslag om en større økning av grunnkontingenten fikk ikke flertall under representantskapsmøtet i NKK. I stedet kom det forslag om frivillige innbetalinger fra medlemmer og der kan du nå gi ditt bidrag.