Valper

Det varierer fra år til år om det er valpekull i Norge. Ta kontakt med raseformidler Erland Wolff på e-post erlandwolff@icloud.com for informasjon. Ta gjerne kontakt med Erland angående omplassering også.

Planlegger du valpekull? Ta kontakt med Erland slik at vi kan få annonsert kullet og videreformidlet kontakt til aktuelle valpekjøpere.

Vi har utarbeidet noen avlskriterier som vi mener det er viktig at oppfylles før man vurderer valpekull på egen hund (kortversjon):

  • Hunden skal være registrert i Norsk Kennel Klub (eller tilsvarende organiasjon i utlandet)
  • Hunden må være frisk og fri for HD (A eller B)
  • Hunden må ha godt gemytt
  • Hunden må ha minimum 2 x Very Good på utstilling
  • Hunden bør være premiert på jaktprøve eller sporprøve

 Fullstendig versjon av avlskriteriene finnes her. Se også siden som heter Avl og helse.

 

Valpekull blir annonsert under.

Av og til er det vizslaer som må finne seg nytt hjem, de vil også blir annonsert under.

Juli 2019 - valper født

Csillag og Ferkó.

10 valper født i slutten av juli hos Marianne Steinsrud, Gjøvik.

Tispen  Halston Destiny (Csillag) er parret med Olebjørks Hatodik Ferkó. Begge hundene er på listen over godkjente avlshunder i UVN. 

Begge hundene er HD-fri. 

 

Ta kontakt med Marianne på e-post ramiane1972@gmail.com eller mobil 481 88 505 for mer informasjon.

Importere fra utlandet?

Bortsett fra fra Sverige, er det er ikke lenger mulig å ta inn valper som er under 3 måneder gamle. Det er fordi de må være rabiesvaksinert før de kommer til Norge og den kan de først få når de har fyllt 3 måneder (deretter ventetid på 3 uker før valpen kan reise).

Det er Mattilsynet som har kontroll med levende dyr som innføres til Norge. Sjekk deres sider for oppdatert informasjon.

Hvis du importerer fra utlandet, må du huske å omregistrere hunden din til Norsk Kennel Klub (NKK). Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register før de deltar på utstilling/prøve, brukes i avl og HD-/AA-røntges.