VizslaUlet

VizslaUlet er klubbens medlemsblad som har kommet med to utgaver i året siden 2006.

Sissel Jerve er redaktør og hun tar svært gjerne imot artikler, resultater fra prøver og utstillinger med mer, bilder, morsomme historier - kort sagt alt du vil fortelle om deg og din vizsla til oss andre.

Årsmøtet 2010 bestemte at VizslaUlet ikke blir gitt ut på papir lengre, men bare sendt ut per epost i PDF-format. For utsendelsen brukes de epost-adressene som er registrert på "Min side" hos NKK. Alle er selv ansvarlig for at denne informasjonen er oppdatert.

VizslaUlet kommer ut to ganger i året; i juni og i desember. Frister for bidrag til årets utgaver er 15. mai for juniutgaven og 15. november for desemberutgaven.

Send inn dine bidrag til Sissel Jerve på e-post VizslaUlet@gmail.com.

Nyeste utgave av Vizsla Ulet sendes kun til medlemmene, men du finner eldre utgaver nedenfor.