Bli medlem

UVN er en landsdekkende klubb som har som formål å fremme de to vizslarasene. Vi er en aktiv og sosial klubb med mange engasjerte medlemmer og har aktiviteter og arrangementer gjennom året.

Vårt medlemsblad Vizsla Ulet kommer ut to ganger i året.

 

Medlemskontingenten for 2019 er 200,- kroner for hovedmedlemmer og 50,- kroner for familiemedlemmer.

Innbetalingsblanketter blir sendt ut fra Norsk Kennel Klub (NKK) eller du kan betale direkte på nett hos NKK.

En grunnavgift til NKK, som for 2019 er på 220,- kroner, kommer i tillegg. Grunnavgiften dekker blant annet Hundesport (som alle medlemmer får tilsendt i posten) og andre medlemsfordeler som du får som medlem i UVN - les mer hos NKK.

Tegning av familiemedlemskap krever at ett av familiemedlemmene er registrert som hovedmedlem.

 

Du melder deg inn ved å registerer deg på nettsidene til NKK. På NKKs nettsider kan du også oppdatere og vedlikeholde dine medlemskap i alle NKK-tilknyttede hundeklubber.