Ungarsk Vizsla i Norge, forkortet UVN, er offisell raseklubb for de to rasene ungarsk vizsla korthår og ungarsk vizsla strihår.

 

Alle resultater fra prøver og utstillinger sendes klubbens leder Beate Eikesæth på e-post beikesa@online.no eller til klubbens postadresse:

Ungarsk Vizsla i Norge

v/Beate Eikesæth

Louisesgt. 4 C

0168 Oslo

 

 

Historikk

Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) ble stiftet 25. september 2005, er medlem i Norsk Kennel Klub og har 136 medlemmer per januar 2021.

UVN er en landsdekkende klubb som har som formål å fremme de to vizslarasene. Vi er en aktiv og sosial klubb med mange engasjerte medlemmer og har aktiviteter og arrangementer gjennom året.

Vizslaen ble innført til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Det har primært vært korthår vizsla i Norge, men nå finnes det rundt 10 strihår vizsla i landet. Korthåret vizsla er også fremdeles lite utbredt i Norge - vi regner med at det er mellom 150 og 200.

Klubben arbeider bevisst for å utvikle rasenes jaktegenskaper samtidig som dens enestående sosiale ferdigheter, gode helse og gemytt bevares.

Eksemplarer av rasene har de senere årene gjort seg bemerket på både lavlands-, skogsfugl- og høyfjellsprøver, apportprøver, blodsporprøver og på utstilling.

 

Styrets medlemmer fra og med årsmøtet 8. juni 2021:

  • Beate Eikesæth, leder
  • Hilde Wauger, kasserer
  • Ian Gjertz, styremedlem
  • Sissel Jerve, styremedlem
  • Lillian Brendløkken, styremedlem
  • Erland Wolff, varamedlem
  • Frøydis Røtter, varamedlem

 

Klubbens komitéer:

Avl og helse: Helga Bergholtz, helgabe@gmail.com

Jakt: - Beate Eikesæth, beikesa@online.no

Valgkomité: Henning Olsvold

Redaksjon - VizslaUlet, klubbens medlemsblad/web/presse/markedsføring: Sissel Jerve, VizslaUlet@gmail.com

 

Rasekontakt (valpeformidler):

Erland Wolff, erlandwolff@icloud.com

 

Klubbens kontaktadresse er klubbens leder:

Ungarsk Vizsla i Norge

v/Beate Eikseæth

Louisesgt. 4 C

0168 Oslo

 

Henvendelser kan også sendes per e-post til beikesa@online.no